שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...

המזרח התיכון וארץ ישראל - לקט שאלות למבחן בגרות

ברוך שקד

צפיות: 3526
דרוג  (0)

לקט שאלות ממבחנים על פי המיקוד.

 

 

 

ארץ ישראל   

 
    

1.  קרא את הקטע שלפניך וענה על השאלות:

 

התפלגות השימוש במים בישראל מראה שהחלק היחסי שמשמש לשתייה ולבישול הוא קטן ביותר – כ-8% מהצריכה. מרביתם משמשים בחקלאות, בתעשייה ובשימושים עירוניים שונים , שאינם מחייבים שימוש במים באיכות הטובה ביותר. מכאן שיש די והותר מים לצורכי קיום בסיסיים של האוכלוסייה, ואנו צורכים כמות מים שפירים גדולה מדי, גדולה מכפי שהטבע מספק לנו בחלק זה של העולם.


בישראל, במשך עשרות שנים שאבנו ממאגרי מי התהום יותר מהכמות המתחדשת בהם בממוצע מדי שנה, שאיבת יתר שהביאה לירידת מפלסים ולחיסול הדרגתי של רזרבות המים. חלק מהמים נשאבו מחלקים באקוויפר שבהם המים אינם מתחדשים (מים פוסיליים). כיום הגירעון הגרעון המצטבר שווה לכמות המשקעים היורדת בישראל במשך שנים אחדות.
 
על אף המודעות למשבר המים כבר יותר מעשור, אנו עדיין צורכים צריכת-יתר ומחמירים את הגירעון:
שאיבת יתר גורמת לבעיות ולנזקים רבים, ביניהם חיסול עתודות המים לשעת חירום, המלחה של מי התהום, ותזוזה של הפן הביני, תהליך שיימשך גם לאחר שיפסיקו פעולות ההמלחה, המלחת קרקעות חקלאיות והורדת פוריותן. בגלל המחסור במים והקושי להיפטר מהשפכים שנוצרים הוחל בשימוש במי קולחין להשקיה חקלאית, והדבר תרם להמלחה נוספת של הקרקע, לזיהום מי התהום ולנזקים בריאותיים לאדם.

 • הסבר שלושה מהמושגים המודגשים בקו.  
 • תאר והסבר שניים מהנזקים, המוזכרים בקטע,  הנגרמים כתוצאה משאיבת יתר. 
 • ציין ותאר דרך אחת להגדלת פוטנציאל המים בישראל.

 2.  עיין באטלס ישראל החדש בעמודים 69, מפות ט-י  וענה: 

 

 • תאר את תפרוסת מסילות הברזל בישראל, על פי תקופות.  
 • ציין שינוי אחד שחל בתפרוסת בין השנים 1948- 1967, לעומת התקופה הקודמת, ושינוי אחד בין השנים 1967-2000, לעומת התקופה הקודמת (סה"כ שני שינויים). הסבר גורם אחד לכל שינוי שציינת (סה"כ שני גורמים).  
 • עיין באטלס ישראל עמ. 71, מפה ב'. ציין את המגמה הכללית המסתמנת על פי התרשים. תאר גורם אחד למגמה שצינת. 

 

 

3.  לפניך  שרטוט  " מפלס מי הכנרת בשנים 1994-2001 ".  עיין בשרטוט וענה על השאלות: 

 

 

 

 

 • הבא והסבר שני גורמים לשינויים במפלס הכנרת.
 • הצג ותאר שני קשיים מתחומים שונים בניצול מי הכנרת על ידי ישראל.

   

4. עיין באטלס ישראל החדש בעמ' 61 , מפה י'. 
 
 • תאר את השינויים שחלו באחוז המועסקים בישראל בענפים: חקלאות, תעשייה, שירותים אישיים וציבוריים.  
 • הצג והסבר שני גורמים לשינויים באחוז המועסקים בתעשייה. בתשובתך השתמש גם במושגים: תעשייה עילית ותעשייה מסורתית.   
 • עיין  בעמ' 63, מפה ב'. תאר את תפרוסת התעשייה עתירת הידע בישראל. הבא והסבר שני גורמים לתפרוסת שתארת. 

  

 

5. לאחרונה נפגע מצוק הכורכר לאורך חופי ישראל.

 • הבא  ותאר שני גורמים לפגיעה זו.        
 • תאר שתי תוצאות סביבתיות להרס רכס הכורכר לאורך החוף.  
 • תאר אמצעי אחד בעזרתו  ניתן להגן על חופי ישראל.

   

                
     
 

המזרח התיכון

 
 

1. "הנפט - קללת הברכה".
 • הסבר את התנאים המאפשרים היווצרות נפט במזה"ת. 
 • הפרק נקרא " הנפט- קללת הברכה" . הסבר בעזרת  שתי  דוגמאות, את הברכה ואת הקללה שבנפט (דוגמא לכל מושג). 

2.  לפניך מפת צינורות הנפט במזרח התיכון. עיין במפה וענה על השאלות:

 

 

 

 

 "ההחלטה כיצד להוביל את הנפט היא כלכלית אך נובעת גם משיקולים פוליטיים וכלכליים."    

 
 •  בחר בשני צינורות נפט. ציין את נקודת המוצא ונקודת הסיום  שלהם, והסבר בעזרתם את הטיעון הנ"ל. 
 • ציין והסבר שני קשיים בהובלת נפט במזרח התיכון על גבי מיכליות.   

   

3. זיהום הים התיכון והמפרץ הפרסי:  
 • הסבר שני גורמים לזיהום המפרץ הפרסי. 
 • הסבר שני גורמים שונים התורמים לזיהום הים התיכון.
 • הסבר מדוע קשה לטפל בבעיות הזיהום באגן הים התיכון.  

4. מדבור והמלחת קרקעות במזרח התיכון:
 • ציין והסבר שני גורמים לתופעת המדבור במזרח התיכון.
 • ציין והסבר שני גורמים להמלחת קרקעות במזרח התיכון. 

 

5. סוריה - תפרוסת אוכלוסייה:

 • תאר את תפרוסת האוכלוסיה בסוריה.
 • הצג והסבר שלושה גורמים לתפרוסת שתארת.

 

6. סוריה - ערים: 

 • תאר שני גורמי מיקום לכל אחת מהערים דמשק, וחלב (סה"כ ארבעה גורמי מיקום).   
 • לפניך נתונים על חמש הערים הגדולות בסוריה: 
  • דמשק- 4.5 מיליון תושבים. 
  • חלב- 3.0 מיליון תושבים.
  • חומס- 870,000 תושבים. 
  • חמה- 400,000  תושבים. 

 •  תאר את המידרג העירוני בסוריה. הבא שני גורמים להתפתחותו של מידרג זה.   

  

 

 
 
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
קהל יעד: כלל הציבור
שכבות גיל: כיתה ט - כיתה יב
סוג פריט: דף עבודה , תרגול
סוג מדיה: טקסט
עודכן בתאריך: 12.12.11
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים